Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur

Door Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed 13 oktober 2017
Publicatie
Tijdschrift Collage

De Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed, is op 9 juni 1975 op initiatief van dr. Frans van Puijenbroek (1924-2000) opgericht met als oorspronkelijke doelstelling het behoud van het cultureel erfgoed van Tilburg in materiële zin.

Sinds 1983 richt de stichting zich op het op niet-commerciële basis uitgeven van Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur en twee boekenreeksen: de Tilburgse Historische Reeks en de Tilburgse Bronnenreeks. Alle tijdschriften zijn (worden) als PDF geplaatst op www.historietilburg.nl 

Alle uitgaven worden gefinancierd door abonnementsgelden, incidentele sponsoring en door begunstigers die het publiceren over de geschiedenis van Tilburg een warm hart toedragen.

Op de foto: bestuur en redacteuren, v.l.n.r.: Sander van Bladel (redacteur ‘Tilburg’), Theo de Jong (penningmeester), Ari van Valen (bestuurslid), Henk van Doremalen (bestuurslid, redacteur THR en TBR), Astrid de Beer (redacteur ‘Tilburg’), Rob van Putten (voorzitter), Jeroen Ketelaars (bestuurslid en redacteur ‘Tilburg’) en Ronald Peeters (secretaris, eindredacteur ‘Tilburg’, redacteur THR en TBR). Foto 7 oktober 2016.

Meer informatie

Zoek in de reeks artikelen over Tilburg!

Geplaatst door

Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed

Zoeken op Erfgoed Tilburg