Piushaven / Wilhelminakanaal

Door Tilburg te Water 29 november 2017
Vaartocht
Pius
Foto: Piushaven - fotografie Berry van Oudheusden

Na meer dan een eeuw van ontwerpen en planvorming werd rond 1910 begonnen met de aanleg van het 68 kilometer lange Wilhelminakanaal tussen de Amer en de Zuid-Willemsvaart. Hiermee kreeg Tilburg een lang gekoesterde waterverbinding, primair voor de aanvoer van kolen ten behoeve van de textielindustrie. Hierbij waren ook een zijkanaal en een binnenstedelijke haven voorzien. In 1916 bereikte het eerste schip het Lijnsheike. In 1923 werden het kanaal, het zijkanaal en de Piushaven voltooid.

Het stadswater werd tot in de jaren zestig intensief gebruikt voor de aan- en afvoer van onder andere brandstoffen, bouwmaterialen, granen, veevoer en oud ijzer. Daarna werd de Piushaven een desolate omgeving en er was zelfs sprake van demping. Waterliefhebbers konden dit plan verijdelen en vervolgens kwam er weer aandacht voor de haven. Sinds de jaren negentig uitte zich dat met evenementen en de realisatie van een museumhaven, waarin antieke vrachtschepen permanent aangemeerd liggen. Niet alleen die schepen verwijzen naar het industriële verleden. In de loop der tijd werden voormalige bedrijfspanden aan de Piushaven en Havendijk herbestemd, als woongebouw, kantoor of horecazaak. Tevens kent de haven de enige handbediende draaibrug van Nederland. Ook een café, havenmeestershuisje, waterpomp, brugwachterswoning en bedieningshuisje behoren tot het maritieme erfgoed van Tilburg. Dit alles binnen de eigentijdse context die op de oevers gestalte kreeg met woongebouwen, een paviljoen en horeca. Langs het Wilhelminakanaal herinneren het Hanzegebouw, voormalige los- en laadkades en twee sluiscomplexen aan de vroegere status van de waterverbinding, die overigens een nieuwe betekenis heeft gekregen. Dit alles is op verrassende wijze te beleven dankzij de vaartochten die door Tilburg te Water worden aangeboden. Tevens vind je informatieborden waarop het maritieme verleden middels thema’s wordt toegelicht, alsmede borden die uitleg geven over de schepen in de Museumhaven.

www.piushaven.nl

www.tilburgtewater.nl

www.dewaterkantvantilburg.nl

doorlopend

Datum en tijden

Bekijk de agenda Zien we je binnenkort aan het water?

Geplaatst door

Tilburg te Water

Zoeken op Erfgoed Tilburg