Op deze website geven de erfgoedpartners samen toekomst aan het verleden van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel.

TijdLab

TijdLab

In het TijdLab dwaal je door verleden, heden en toekomst van Tilburg. Je vindt er de uitgebreide Tilburgcollectie van de Bibliotheek en ook op allerlei voorwerpen, foto’s en films over de stad.

Tilburg met Bink

Tilburg met Bink

Ik neem je mee door Tilburg. Laat je verrassen door “de schôônste stad van ’t laand” tijdens mijn rondleiding op maat. Te voet, op de fiets, met of zonder extra activiteiten. Voor ieder wat wils!

Verhalis

Verhalis

Stichting Verhalis verzamelt herinneringen en verhalen. Ieder mens bewaart een schat aan kleurrijke herinneringen, die de moeite waard zijn om verteld te worden.

Miranda van de Mortel / Dwalen door Brabant

Miranda van de Mortel / Dwalen door Brabant

Maakt historische plekken zichtbaar voor een breed publiek onder het motto: erfgoed gaat meer leven als het verhaal erachter bekend wordt. O.a. via blogs, lezingen en de site Dwalen door Brabant.

Comité 30 juni - 1 juli Tilburg

Comité 30 juni - 1 juli Tilburg

Deze stichting stimuleert bewustwording in Tilburg rondom de trans-Atlantische slavernij, haar afschaffing én haar doorwerking. Jaarlijks organiseert ze de dialoogtafel in de Keti-kotimaand juni.

Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst Tilburg

Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst Tilburg

Vergroten van kennis en bewustzijn van de geschiedenis die traditionele en bi-culturele Tilburgers delen. Vergroten van wederzijds begrip en respect, versterken van de multiculturele samenleving.

Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan van Willem III

Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan van Willem III

Het Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan te Tilburg is opgericht vóór of in 1504. Het is het enige Nederlandse Gilde dat gerechtigd is het predicaat Koninklijk te dragen.

Stichting Funerair Erfgoed Tilburg.

Stichting Funerair Erfgoed Tilburg.

De kernactiviteiten van de Stichting Funerair Erfgoed Tilburg (SFET) zijn inventariseren, beschermen en ontsluiten van begraafplaatsen en grafmonumenten van gemeente Tilburg.

Bij ons in Tilburg / Gerard Otten

Bij ons in Tilburg / Gerard Otten

Tilburgkenner en -verteller Gerard Otten organiseert presentaties en rondleidingen in o.a. het Paleis-Raadhuis, de Piushaven, Wilhelminakanaal en Loven-Haven.

De Hasseltse Kapel

De Hasseltse Kapel

In de Hasseltse Kapel is iedereen welkom voor rust en bezinning. Daarnaast is het een herdenkings- en trouwlocatie en zijn er kerkelijke, culturele en sociaalmaatschappelijke activiteiten.

Bedrijfsboek Tilburg

Bedrijfsboek Tilburg

Bedrijfsboek Tilburg verzorgt de samenstelling van bedrijfsboeken, jubileumuitgaven, ondernemersverhalen en personeelsmagazines. De Tilburgse geschiedenis speelt daarbij vaak een rol.

Heemkundekring De Kleine Meijerij

Heemkundekring De Kleine Meijerij

Heemkundekring De Kleine Meijerij bevordert belangstelling voor en kennis van eigen streek, bewoners, gebruiken en heemkundig waardevolle overblijfselen van vroeger in o.a. Berkel-Enschot en Udenhout.

Mee naar buiten

Mee naar buiten

Mee Naar Buiten organiseert in stad en ommeland natuurexcursies, lezingen, gastlessen, workshops en bedrijfsuitstapjes. De organisatie is tevens gespecialiseerd in 'Natuurlijk Erfgoed'.

Regionaal Archief Tilburg

Regionaal Archief Tilburg

Archief met de historische collecties van twaalf gemeenten in Brabant. Online 24/7 te bezoeken!

Stadsgidserij Tilburg

Stadsgidserij Tilburg

Stadsgidserij is een enthousiaste groep Tilburgers, die zich verenigd hebben met als doel hun kennis van Tilburg op een informatieve en prettige manier aan anderen over te dragen.

Bibliotheek Midden-Brabant

Bibliotheek Midden-Brabant

Kennis en verhalen veraangenamen je leven en zijn bagage voor je toekomst. De Bibliotheek voorziet Midden-Brabanders van bagage en stimuleert hen om ‘verder te komen door verder te kijken’.

Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed

Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed

De Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed is uitgever van ‘Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur’/’Erfgoed Magazine Tilburg’ en van de ‘Tilburgse Historische Reeks’.

Kolveniersgilde Sint Dionysius

Kolveniersgilde Sint Dionysius

Het kolveniersgilde Sint Dionysius is opgericht in 1665 en ontwikkelde continue activiteiten in haar 350 jarig bestaan. Het gildewezen staat op de nationale lijst van Immaterieel erfgoed

Tilburg University

Tilburg University

Tilburg University is sinds 1927 in de stad gevestigd en is gespecialiseerd in mens- en maatschappijwetenschappen. De universiteit beschikt over een aanzienlijk collectie academisch erfgoed.

Et SchrèèfAtteljee

Et SchrèèfAtteljee

Een keer per maand komen de leden van Et Schrèèfatteljee bij elkaar om hun zelfgeschreven korte verhaaltjes, gedichtjes en limericks in de Tilburgse Taol, aan elkaar voor te leggen en te bespreken.

Natuurmuseum Brabant

Natuurmuseum Brabant

Natuurmuseum Brabant is een laagdrempelig familiemuseum over het leven van plant en dier, met een knipoog naar de mens. Je zit er met je neus op de natuur!

Erfgoedvereniging Heemschut, commissie Brabant

Erfgoedvereniging Heemschut, commissie Brabant

De landelijke Erfgoedvereniging Heemschut, commissie Brabant, is ook in Tilburg actief. Heemschut komt op voor ‘erfgoed en monument’. Daartoe behoort ook architectuur van na 1965.

Kessels Muziek

Kessels Muziek

Kessels Museum is een presentatiecentrum en een restauratieatelier van de belangrijke erfgoedcollectie van de muziekinstrumentenfabriek van Mathieu Kessels.

donk | bouwen met verhalen

donk | bouwen met verhalen

Erfgoed staat bol van krachtige verhalen. Donk helpt partijen om het verleden te beluisteren en die energie te benutten voor het versterken van buurt, wijk en stad.

Stichting Straat

Stichting Straat

Organiseert erfgoedmanifestaties omtrent verleden, heden en toekomst van Tilburgse straten, buurten en wijken. Met o.a. exposities, publicaties, excursies en multidisciplinaire activiteiten.

Heemkundekring Tilborch

Heemkundekring Tilborch

Het doel van de heemkundevereniging is om belangstelling, onderzoek en kennis te bevorderen van het Tilburgse (im)materieel erfgoed.

Kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood

Kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood

Deze Mariakapel is een oorlogs- en rijksmonument. Het ontstaan is te danken aan een burgerinitiatief nadat Tilburg redelijk gespaard de 2e Wereldoorlog heeft doorstaan.

Spottn 013

Spottn 013

Spottn013 maakt Tilburgers enthousiaster over hun eind stad, door hen spotsgewijs Tilburg te laten leren kennen. Dit doen we op een unieke manier via een gratis berichtenservice op de whatsapp.

Stichting Tilburgse Taol

Stichting Tilburgse Taol

De Stichting Tilburgse Taol staat voor het behoud van het Tilburgse dialect. Door activiteiten zoals de Taolbèttel, het Grôot Dikteej, Kènderkwèèk en de Taolklas trachten we dit te bereiken.

Werkgroep De Torenklok

Werkgroep De Torenklok

Werkgroep de Torenklok creëert draagvlak voor behoud van luidklokken door seculiere luidingen, voorlichting, torenbeklimmingen en campanologische inventarisaties.

Werkgroep Open Monumentendag

Werkgroep Open Monumentendag

Werkgroep Open Monumentendag verzorgt het programma van dit jaarlijkse evenement. Hierin zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd. Het zijn de eigenaren van de panden die dit succesvol maken.

Tilburg Cobbenhagen Center (Tilburg University)

Tilburg Cobbenhagen Center (Tilburg University)

Het Tilburg Cobbenhagen Center werkt met maatschappelijke partners samen aan actuele vraagstukken op het terrein van het herdenken van oorlog en vieren van vrijheid in Nederland.

Erfgoedcentrum 't Schoor Udenhout

Erfgoedcentrum 't Schoor Udenhout

't Schoor is een groep vrijwilligers die de geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel onder de aandacht wil brengen in beide dorpen.

Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg

Samen met haar partners werkt de gemeente Tilburg aan behoud en ontwikkeling van materieel en immaterieel erfgoed.

Antecedentia

Antecedentia

Antecedentia biedt geïnteresseerden in binnen- en buitenland diensten aan op het snijvlak van genealogie, identiteit en cultureel erfgoed in Nederland.

Stichting Marketing Tilburg

Stichting Marketing Tilburg

Citymarketing Tilburg zorgt ervoor dat meer mensen kiezen voor Tilburg door het positieve vestigingsklimaat van onze stad breed onder de aandacht te brengen. 

Driekoningen Werkgroep

Driekoningen Werkgroep

Driekoningen Werkgroep Midden Brabant houdt de traditie levend in Tilburg en omgeving. Het Driekoningenzingen in Midden-Brabant is geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Vrienden van de Beiaard

Vrienden van de Beiaard

De stichting Vrienden van de Tilburgse Beiaard wil de mooie klanken van de beiaard in de Heikese kerk onder de aandacht brengen van de Tilburgers door concerten en andere activiteiten.

Bels Lijntje

Bels Lijntje

De eerste grensoverschrijdende NL-B spoorlijn uit 1867 zal 150 jaar later geleidelijk worden omgetoverd in het grootste grensoverschrijdende Europese voedselveld voor vlinders, bijen en insecten.

TilburgsAns

TilburgsAns

TilburgsAns is een lettertype dat gebaseerd is op het karakter van Tilburg. Het bevat een serie pictogrammen die een overzicht bieden van het erfgoed van de stad

De Stijl @ Tilburg

De Stijl @ Tilburg

Het begon allemaal tijdens WO I. De internationaal vermaarde Stijlbeweging beleefde haar incubatietijd in Tilburg. Het is het best bewaarde geheim van deze stad. Lees meer

Leerstoel Cultuur in Brabant

Leerstoel Cultuur in Brabant

De bijzondere leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ bevordert wetenschappelijke beoefening en bestudering van geschiedenis en erfgoed in Noord-Brabant met als doel mensen met hun geschiedenis te verbinden.

Peerke Donders Paviljoen

Peerke Donders Paviljoen

Het Peerke Donders Paviljoen is gewijd aan de beroemdste Tilburger, de Zalige Peerke Donders, en is daarbij museum van naastenliefde en de universele waarden van de mens.

Brabant Collectie

Brabant Collectie

De Brabant-Collectie is een unieke en diverse verzameling over heden en verleden van Brabant. De collectie is vrij toegankelijk, zowel digitaal als op locatie in de bibliotheek van Tilburg University.

Stadsmuseum Tilburg

Stadsmuseum Tilburg

Stadsmuseum Tilburg verbindt erfgoed aan identiteit. Uitingen zijn coördinatie Erfgoed Tilburg, beheer stadscollectie en website Geheugen van Tilburg, ontwikkeling van exposities en erfgoededucatie.

Erfgoed Tilburg

Erfgoed Tilburg

Erfgoed Tilburg is er voor alle Tilburgers en geïnteresseerden in de geschiedenis van Tilburg. De site biedt een verzameling aan nieuws, activiteiten en producten met een link met Tilburgs erfgoed.

Vincents Tekenlokaal

Vincents Tekenlokaal

Vincents Tekenlokaal biedt creatieve activiteiten voor groepen tot wel 30 personen. In het moderne tekenlokaal is er digitaal en analoog tekenles voor iedereen.

Kerngroep Herdenkingsmonument Slavernijverleden

Kerngroep Herdenkingsmonument Slavernijverleden

Deze groep zet zich in voor een Tilburgs slavernijmonument. Met een grote populatie afkomstig uit Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen is het een belangrijke stap voor de stad.

De Tilburgse Binding

De Tilburgse Binding

Een kleine Tilburgse uitgeverij. Brengt de 'binding' in wijken in beeld (013boeken) en in de Tilburgse textiel in verhalen.

Werkgroep Struikelstenen

Werkgroep Struikelstenen

Kunstkabaal

Kunstkabaal

KunstKabaal biedt kunstprojecten en workshops voor op school, in ons eigen atelier en daarbuiten voor kinderen van 2 tot 102

Palace to Be

Palace to Be

Palace to be - samen ontwikkelen we een publieksvriendelijk p(a)lace to be

Zoeken op Erfgoed Tilburg