Erfgoedsubsidie aanvragenDe gemeente Tilburg stelt subsidie beschikbaar voor erfgoedprojecten. Het doel is om de inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel trots te laten zijn op hun stad en dorp en hen te stimuleren toekomst te geven aan het gezamenlijke verleden.  

De aanvraag moet uiteraard betrekking hebben op het erfgoed van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel. Voorts zijn er de volgende criteria:

 • Verhaallijn/ onderwerp moet aansluiten op 'Tilburg in transitie'. In hoeverre is er sprake van een ontwikkeling of zijn er veranderde verhalen? 
 • Op welke wijze zijn er makers bij betrokken? Noem hun namen, de afspraken en hun bijdragen.
 • Is er een link naar stad- en wijkcollecties, te denken aan objecten en/ of verhalen? 
 • In hoeverre zijn jongeren en/ of ouderen erbij betrokken? 
 • Met wie werk je samen, zoals scholen, organisaties, winkels etc.?
 • Op welke wijze is er rekening gehouden met de culturele diversiteit van Tilburg?
 • Op welke wijze speelt duurzaamheid een rol?
 • In hoeverre is er sprake van beleving van het erfgoed? Op welke wijze is het publiek betrokken? Wat is de rol van de inwoners of publiek? 

Voor de verdeling van de erfgoedsubsidie is er een adviescommissie gevormd. Deze behandelt de subsidieaanvragen aan de hand van bovengenoemde criteria. 

Advies

 • Maak de aanvraag zo concreet mogelijk. Hoe concreter, hoe beter.
 • Beantwoord bovenstaande vragen. Kopieer die van deze website, plak ze in een Word-bestand en beantwoord de vragen. 
 • Noem namen van partners, makers, contactpersonen, scholen, vrijwilligers, organisaties. 
 • Welke afspraken heb je met hen gemaakt? 
 • Waar vinden je activiteiten plaats? Op welke locaties?  
 • Op welke data vinden de onderdelen van je project plaats?

Begroting

 • Per aanvraag kan er maximaal een derde van de totaalbegroting worden aangevraagd met een maximum van € 4.000. 
 • Geef in je plan en in de begroting aan voor welk onderdeel je subsidie aanvraagt bij het Fonds Erfgoed Tilburg. 
 • In de begroting moet het totaal aan baten gelijk zijn aan het totaal aan kosten. 

Subsidie minder dan 250 euro

Heb je voor een erfgoedproject een bijdrage nodig die minder is dan 250 euro, dan gelden dezelfde criteria maar geen aanmeldingstermijn. 

Subsidie boven 250 euro

Er zijn vier rondes per jaar met als deadline 1 maart, 1 juni, 1 sept en 1 dec. 

Voorafgaand aan deze deadlines is er een mogelijkheid om je plan voor te leggen aan een groep erfgoedpartners en -makers. Zij geven advies of feedback of stellen vragen om je plan nog beter te doen slagen. Zij fungeren niet als 'publieksjury', de beoordeling is namelijk in handen van een commissie die advies geeft aan gemeente Tilburg om de subsidie te verstrekken. 

De pitch voor 1 juni 2023 moet nog gepland worden. Dat zal medio mei 2023 zijn.  

Wil je jouw project pitchen? Meld je dan aan via de Erfgoed App bij het agenda-item. Heb je (nog) geen toegang daartoe, stuur dan een mail naar Petra Robben. Haar gegevens staan onderaan deze pagina. 

Hoe schrijf je een goede subsidieaanvraag? 

In de praktijk blijkt dat het schrijven van een subsidieaanvraag niet altijd gemakkelijk is. Om je aanvraag beter te doen slagen, organiseren we vanaf 2023 twee keer per jaar een workshop 'Hoe schrijf ik een goede subsidieaanvraag?' Heb je interesse, meld je aan bij de Erfgoed App. 

Contactpersoon: Petra Robben, coördinator Erfgoed Tilburg. T 06 532 684 37. E petra.robben@stadsmuseumtilburg.nl


Zoeken op Erfgoed Tilburg