Erfgoedsubsidie aanvragenDe gemeente Tilburg stelt subsidie beschikbaar voor erfgoedprojecten. Het doel is om de inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel trots te laten zijn op hun stad en dorp en hen te stimuleren toekomst te geven aan het gezamenlijke verleden.  

De aanvraag moet uiteraard betrekking hebben op het erfgoed van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel. Daarin zoekt de gemeente naar vernieuwing in onder andere samenwerkingsverbanden en in het product of de presentatievorm. Tilburg is een stad van makers en creatieve omgang met het erfgoed is gewenst. Om de trots op de stad te vergroten is het van belang dat er voor de erfgoedprojecten draagvlak is vanuit de diverse groeperingen die verbonden zijn aan het erfgoed. In Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel is er al veel geschreven over het erfgoed. Met nieuwe erfgoedprojecten vullen we de bestaande geschiedschrijving aan. 

Voor de verdeling van de erfgoedsubsidie is er een adviescommissie gevormd. Deze behandelt de subsidieaanvragen aan de hand van criteria, zoals vernieuwing op inhoud en vorm, samenwerking  en een actieve rol voor de deelnemers. De aanvragen moeten zo concreet mogelijk zijn, met namen van partners en vermelding van de gemaakte afspraken. Daarbij moeten de planning en data van uitvoering genoemd worden.  

Subsidie boven 250 euro
Per aanvraag kan er maximaal een derde van de totaalbegroting worden aangevraagd met een maximum van € 4.000. 

Subsidie onder 250 euro

Heb je voor een erfgoedproject een kleine bijdrage nodig van maximaal 250 euro, dan gelden dezelfde criteria maar geen aanmeldingstermijn. 

Deadlines voor aanvragen zijn 1 december 2022 (extra ronde). In 2023 hebben we vier data, namelijk 1 maart, 1 juni, 1 sept en 1 dec. 

Om je aanvraag beter te doen slagen, organiseren we vanaf 2023:

- twee keer per jaar een workshop 'Hoe schrijf ik een goede subsidieaanvraag?'

- vier keer per jaar, voorafgaand aan de deadlines, een mogelijkheid om je plan voor te leggen aan een groep erfgoedpartners en -makers. Zij geven advies of feed back of stellen vragen om je plan nog beter te doen slagen. Zij fungeren niet als 'publieksjury', de beoordeling is in handen van een commissie die advies geeft aan gemeente Tilburg om de subsidie te verstrekken.

Data pitches: 

Donderdag 24 november voor aanvragen 1 december 2022. 

Download het aanvraagformulier voor een erfgoedsubsidie

Download de voorbeeldbegroting

Bel voor vragen naar Petra Robben, stadsconservator Stadsmuseum Tilburg en coördinator Erfgoed Tilburg T 06 532 684 37 of stuur een mail E petra.robben@stadsmuseumtilburg.nl


Zoeken op Erfgoed Tilburg