Erfgoedsubsidie aanvragenDe gemeente Tilburg stelt subsidie beschikbaar voor erfgoedprojecten. Het doel is om de inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel trots te laten zijn op hun stad en dorp en hen te stimuleren toekomst te geven aan het gezamenlijke verleden.  

Voor de verdeling van de erfgoedsubsidie is er een adviescommissie gevormd. Deze behandelt de subsidieaanvragen aan de hand van criteria als vernieuwing, samenwerking en aanvulling aan de bestaande geschiedschrijving. Stadsmuseum Tilburg faciliteert de adviescommissie en coördineert de subsidieaanvragen. 

De aanvraag moet bovenal betrekking hebben op het erfgoed van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel. Daarin zoekt de gemeente naar vernieuwing in onder andere samenwerkingsverbanden en in het product of de presentatievorm. Tilburg is een stad van makers en creatieve omgang met het erfgoed is gewenst. Om de trots op de stad te vergroten is het van belang dat er voor de erfgoedprojecten draagvlak is vanuit de diverse groeperingen die verbonden zijn aan het erfgoed. In Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel is er al veel geschreven over het erfgoed. Met nieuwe erfgoedprojecten kan de bestaande geschiedschrijving worden aangevuld. 

Subsidie boven 250 euro
In 2021 zijn er drie aanvraagrondes met als deadline 1 februari, 1 juni en 1 oktober. Deze aanvragen zijn voor bedragen boven de 250 euro. 

Download het aanvraagformulier voor een erfgoedsubsidie

Download de voorbeeldbegroting

Subsidie onder 250 euro
Heb je voor een erfgoedproject een kleine bijdrage nodig van maximaal 250 euro, dan zijn er kleinere formulieren beschikbaar. Deze aanvragen hebben geen aanmeldingstermijn. Voor deze aanvraagformulieren stuur je een mail naar petra.robben@stadsmuseumtilburg.nl


Bel voor vragen naar Petra Robben, projectleider Stadsmuseum Tilburg T 06 532 684 37 of stuur een mail E petra.robben@stadsmuseumtilburg.nl


Zoeken op Erfgoed Tilburg