Erfgoedsubsidie aanvragenDe gemeente Tilburg stelt subsidie beschikbaar voor erfgoedprojecten. Het doel is om de inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel trots te laten zijn op hun stad en dorp en hen te stimuleren toekomst te geven aan het gezamenlijke verleden.  

De aanvraag moet uiteraard betrekking hebben op het erfgoed van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel. Voorts zijn er de volgende criteria:

 • Verhaallijn/ onderwerp moet aansluiten op 'Tilburg in transitie'. In hoeverre is er sprake van een ontwikkeling of zijn er veranderde verhalen? 
 • Op welke wijze zijn er makers bij betrokken? Noem hun namen, de afspraken en hun bijdragen.
 • Is er een link naar stad- en wijkcollecties, te denken aan objecten en/ of verhalen? 
 • In hoeverre zijn jongeren en/ of ouderen erbij betrokken? 
 • Met wie werk je samen, zoals scholen, organisaties, winkels etc.?
 • Op welke wijze is er rekening gehouden met de culturele diversiteit van Tilburg?
 • Op welke wijze speelt duurzaamheid een rol?
 • In hoeverre is er sprake van beleving van het erfgoed? Op welke wijze is het publiek betrokken? Wat is de rol van de inwoners of publiek? 

Voor de verdeling van de erfgoedsubsidie is er een adviescommissie gevormd. Deze behandelt de subsidieaanvragen aan de hand van bovengenoemde criteria. 

Advies

 • Maak de aanvraag zo concreet mogelijk. Hoe concreter, hoe beter.
 • Beantwoord bovenstaande vragen. Kopieer die van deze website, plak ze in een Word-bestand en beantwoord de vragen. 
 • Schrijf bovenaan de naam en contactgegevens van de organisatie waarvoor je subsidie aanvraagt. Geef daarbij het rekeningnummer en de tenaamstelling. 
 • Om aan te tonen dat je samenwerkt, noem je namen van partners, makers, contactpersonen, scholen, vrijwilligers, organisaties. 
 • Welke afspraken heb je met hen gemaakt? 
 • Waar vinden je activiteiten plaats? Op welke locaties?  
 • Op welke data vinden de onderdelen van je project plaats?

Begroting

 • Per aanvraag kan er maximaal een derde van de totaalbegroting worden aangevraagd met een maximum van € 4.000. 
 • Geef in je plan en in de begroting aan voor welk onderdeel je subsidie aanvraagt bij het Fonds Erfgoed Tilburg. 
 • In de begroting moet het totaal aan baten gelijk zijn aan het totaal aan kosten. 

Subsidie minder dan 250 euro

Heb je voor een erfgoedproject een bijdrage nodig die minder is dan 250 euro, dan gelden dezelfde criteria maar geen aanmeldingstermijn. 

Hoe schrijf je een goede subsidieaanvraag? 

In de praktijk blijkt dat het schrijven van een subsidieaanvraag niet altijd gemakkelijk is. Om je aanvraag beter te doen slagen, organiseren we twee keer per jaar een workshop 'Hoe schrijf ik een goede subsidieaanvraag?' De eerstvolgende workshop geeft Tim van der Avoird op dinsdag 14 mei 2024 om 14.30 uur in Kazernehof 75. 

Pitch je plan!

Vervolgens is er een mogelijkheid om je plan te pitchen: om het voor te leggen aan een groep erfgoedpartners en -makers. Zij geven advies of feedback of stellen vragen om je plan nog beter te doen slagen. Zij fungeren niet als 'publieksjury', de beoordeling is namelijk in handen van een commissie die advies geeft aan de gemeente Tilburg om de subsidie te verstrekken. De pitches vinden plaats op dinsdag 21 mei 2024 om 15.00 uur in Kazernehof 75. 

De workshops en de pitches vinden plaats in Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75. 

Puntjes op de i ...

Geen workshop en geen pitch? Tot maximaal twee werkdagen van tevoren kun je je voorstel voorleggen aan Petra Robben. Zij geeft dan nog feedback op de aanvraag en de begroting. In de laatste twee werkdagen voorafgaand aan de deadline is er geen tijd meer voor terugkoppeling. 

Deadlines

De deadlines voor 2024 zijn 1 juni en 1 oktober. De sluiting is middernacht voorafgaand aan de datum, dus 31 mei en 30 september om 23.59 uur. Aanvragen die na 00.00 uur zijn ingestuurd nemen we niet meer mee.   

De Adviescommissie vergadert 15 juni 2024. Daags erna krijg je via de mail de uitslag. Binnen twee weken krijg je een uitgebreide toelichting en wordt de betaling geregeld.  

Contactpersoon: Petra Robben, Hoofd a.i. Stadsmuseum Tilburg/ Coördinator Erfgoed Tilburg.

T 06 532 684 37
E petra.robben@stadsmuseumtilburg.nl


Zoeken op Erfgoed Tilburg