Erfgoedsubsidie aanvragenDe gemeente Tilburg stelt subsidie beschikbaar voor erfgoedprojecten. Het doel is om de inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel trots te laten zijn op hun stad en dorp en hen te stimuleren toekomst te geven aan het gezamenlijke verleden.  

De aanvraag moet uiteraard betrekking hebben op het erfgoed van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel. Daarin zoekt de gemeente naar vernieuwing in onder andere samenwerkingsverbanden en in het product of de presentatievorm. Tilburg is een stad van makers en creatieve omgang met het erfgoed is gewenst. Om de trots op de stad te vergroten is het van belang dat er voor de erfgoedprojecten draagvlak is vanuit de diverse groeperingen die verbonden zijn aan het erfgoed. In Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel is er al veel geschreven over het erfgoed. Met nieuwe erfgoedprojecten kan de bestaande geschiedschrijving worden aangevuld. 

Voor de verdeling van de erfgoedsubsidie is er een adviescommissie gevormd. Deze behandelt de subsidieaanvragen aan de hand van criteria:

  • vernieuwing op inhoud en vorm
  • samenwerking 
  • een actieve rol voor het publiek

Subsidie boven 250 euro
Per aanvraag kan er maximaal een derde van de totaalbegroting worden aangevraagd met een maximum van € 4.000. 

Subsidie onder 250 euro

Heb je voor een erfgoedproject een kleine bijdrage nodig van maximaal 250 euro, dan gelden dezelfde criteria maar geen aanmeldingstermijn. 

Deadlines voor aanvragen 1 februari, 1 juni, 1 oktober. 

ErfgoedBijeenkomsten

Tijdens de zogenoemde ErfgoedBijeenkomsten die voorafgaan aan de deadlines leg je je plan en eventuele begroting voor aan een groep erfgoedpartners. Zij geven advies of feed back of stellen vragen om je plan nog beter te doen slagen. Zij fungeren niet als 'publieksjury', de beoordeling is in handen van een commissie die advies geeft aan gemeente Tilburg om de subsidie te verstrekken.

Data ErfgoedBijeenkomsten: 

  • Woensdag 21 september 2022 (locatie nog te bepalen). 

Download het aanvraagformulier voor een erfgoedsubsidie

Download de voorbeeldbegroting

Bel voor vragen naar Petra Robben, stadsconservator Stadsmuseum Tilburg en coördinator Erfgoed Tilburg T 06 532 684 37 of stuur een mail E petra.robben@stadsmuseumtilburg.nl


Zoeken op Erfgoed Tilburg