Eerste Tilburgse herdenking slavernijverleden

27 juni 2018
Herdenking
Keti Koti
Foto: Keti-Koti. Verbreek de ketenen

Op zondag 1 juli 2018 vindt, in het Vrijheidspark in Tilburg, de eerst officiële Tilburgse herdenking plaats van de Nederlandse afschaffing van de Trans-Atlantische slavernij. Daarbij wordt herdacht dat het 155 jaar geleden is dat de slavernij formeel ten einde kwam in Suriname en op de toenmalige Nederlandse Antillen.

Burgemeester legt krans

De burgemeester van Tilburg, de heer Theo Weterings, benadrukt het belang voor deze herdenking door zijn aanwezigheid. Daarbij zal hij spreken namens het Tilburgse gemeentebestuur en tevens een krans leggen. Ook zullen andere organisaties een krans leggen als eerbetoon aan de slachtoffers van de slavernij die zich tussen de 15e en 19e eeuw voltrok.

Herdenking om Tilburgers te verbinden

Tilburg is een multiculturele stad, met mensen met allerlei verschillende culturele achtergronden. Meer dan een kwart van de 214.000 inwoners heeft een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Zo wonen er ruim 8.000 mensen met een ‘Afro-Caribische’ achtergrond in Tilburg; mensen met roots in Suriname of de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Veel van deze grote groep Tilburgers zijn nazaten van ‘tot slaaf gemaakten’ - voorouders die slachtoffers waren van de Nederlandse trans-Atlantische slavenhandel die tussen de 15e en 19e eeuw plaatsvond. De slavernij werd op 1 juli 1863 formeel afgeschaft in het Koninkrijk der Nederlanden. De slavernij kenmerkt een periode in onze nationale geschiedenis met grove mensenrechtenschendingen en institutionele vormen van racisme en discriminatie.

Anno 2018 staat de Nederlandse en daarmee ook de Tilburgse multiculturele samenleving voor grote uitdagingen. Zo komt er nu nog steeds racisme en discriminatie voor. De grootste uitdaging is als Tilburgers te leren respect en waardering te hebben voor de culturele diversiteit van de medemens. Tilburgers wonen, leven en werken samen in deze mooie stad, maar dat gaat niet altijd vanzelf. Daarvoor is meer wederzijds begrip en kennis van elkaars achtergrond nodig. Dat vormt de basis voor een sterke, saamhorige en solidaire samenleving die is opgebouwd vanuit gedeelde menselijke waarden met oog op een gemeenschappelijke toekomst van de huidige en toekomstige generaties Tilburgers. Een samenleving vanuit verbinding. De herdenking van de afschaffing van de slavernij draagt hieraan bij.

Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst Tilburg i.o.

De herdenking wordt georganiseerd door een aantal maatschappelijk betrokken Tilburgers die hun initiatief verankeren met de oprichting van de stichting ‘Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst Tilburg’. Deze stichting zal jaarlijks deze herdenking organiseren en daarnaast door het jaar heen diverse activiteiten ontwikkelen die te maken hebben met het geven van informatie over ons slavernijverleden, verdraagzaamheid en emancipatie. De initiatiefnemers organiseren op 30 juni ook een ‘Keti Koti dialoog tafel’ om het gesprek tussen Tilburgers over het slavernijverleden en –erfenis te faciliteren. Een deskundige verzorgt daarvoor een inleiding. Ook vond er op 10 juni jl. een speciale kerkdienst plaats in de Peerke Donders Kerk in Tilburg.

De herdenking wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Tilburg, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, antidiscriminatiebureau RADAR en ‘Erfgoed Tilburg / Stadsmuseum

Verlopen

Datum en tijden

De herdenking begint om 14.00. Inloop is vanaf 13.30. Einde zal zijn rond 15.00.

Locatie

Vrijheidspark. Ingang via Bisschop Zwijsenstraat of Koningsplein.

Geplaatst door

Zoeken op Erfgoed Tilburg