Romeinse nederzetting onderzocht in het centrum van Tilburg

Door Gemeente Tilburg 24 april 2018
Nieuws
220318 Hendrik Tulderstraat Tilburg

Eind maart is in de Hendrik van Tulderstraat in Tilburg een opgraving uitgevoerd waarbij delen van een inheems Romeinse nederzetting en bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen (9e- 10e eeuw na Christus) zijn aangetroffen.

Het gaat om plattegronden van boerderijen en erfscheidingen in de vorm van greppels en sloten. Aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de geplande bouw van 22 woningen door WonenBreburg. Het onderzoek is uitgevoerd door ADC Archeoprojecten in opdracht van de gemeente Tilburg.

De recente vondsten duiden erop dat het archeologisch landschap buiten de stadskern waar de afgelopen jaren op verschillende plaatsen bewoning uit de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen is opgegraven, ook onder het centrum van Tilburg aanwezig is. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de nu aangetroffen vroegmiddeleeuwse, 9e en 10e-eeuwse bewoning aan de wieg stond van het latere, middeleeuwse en jongere Tilburg.

Geplaatst door

Gemeente Tilburg

Zoeken op Erfgoed Tilburg