Indianenverhalen

Door Heemkundekring Tilborch 28 mei 2019
Lezing
2019 05 Missionarissen Z Liggend

Arendsoog en Old Shatterhand, wie kent ze niet? De basis van deze verhalen blijkt te liggen bij de belevenissen van twee Tilburgse pioniers in het Amerikaanse missionarissenwerk. Theo Beckers vertelt op 16 mei over hun heldhaftige inzet, de barre omstandigheden en hun tragische lot bij de ‘voortplanting des geloofs’ in het negentiende-eeuwse Amerika.

Als onderdeel van een gezamenlijk offensief van Vlaamse en Brabantse kerkelijke leiders vertrekken achttien Tilburgse en Udenhoutse priesters, paters en zusters in de negentiende eeuw naar Amerika. Met als doel de jonge katholieke kerk te ondersteunen met menskracht, geld en goederen. In eerste instantie richt hun werk zich op de Native Americans. Later verschuift de aandacht naar de herkerstening van Europese immigranten en de bekering van protestanten.  

Twee Tilburgse pioniers, de broers Christiaan (1808-1851) en Adriaan Hoecken (1815-1897), spelen een belangrijke rol in die eerste fase. Hoewel ze in Tilburg - in tegenstelling tot hun vriend Peerke Donders – vergeten zijn, wordt hun naam in de geschiedschrijving van het Amerikaans katholicisme wel in ere gehouden. Deze bronnen en hun brieven naar huis stellen Beckers in staat een verhaal te vertellen over heldenmoed en teleurstellingen van de oorspronkelijke eigenaren de VS.
 
Over de spreker
Prof. dr. T.A.M. Beckers is programmadirecteur 'global ecology' binnen Globus en hoogleraar vrijetijdwetenschappen in de Faculteit Sociale Wetenschappen bij Tilburg University. Na zijn studie sociale geografie en sociologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen was hij onder meer verbonden aan de Vakgroep Sociologie van de Westerse Gebieden van de Landbouwhogeschool in Wageningen. Ook was hij wetenschappelijk directeur van Telos, het Brabants Centrum voor Duurzaamheidvraagstukken.

Verlopen

Datum en tijden

Datum: 16 mei 2019 Locatie: Regionaal Archief Tilburg (Kazernehof 75). Aanvang: 20:00 uur Einde: (circa) 22:00 uur Niet leden betalen € 4,- entree. De koffie is gratis.

Meer informatie

Vooraf aanmelden is niet nodig. Parkeren is mogelijk achter het Duvelhok (ingang Dunantstraat).

Geplaatst door

Heemkundekring Tilborch

Zoeken op Erfgoed Tilburg