Expositie Met nieuwe ogen - verhalen van joden en christenen in Tilburg

Door Raad van Kerken 23 januari 2018
Tentoonstelling
10 Schwarcfuter 297 Klein

In deze tentoonstelling wordt de verhouding tussen joden en christenen in de afgelopen eeuwen in beeld gebracht voor een breed publiek. Kerken en geloofsgemeenschappen in Tilburg leren 'met nieuwe ogen' te kijken naar zichzelf, naar de geschiedenis en naar elkaar. Aanleiding is de jaarlijkse Dag van het Jodendom op 17 januari.

Aan de hand van voorwerpen, documenten, foto's, films en teksten die illustratief zijn voor hun identiteit wordt een twaalftal 'portretten' van Tilburgse personen en instituties getoond. Daarbij wordt een breed scala geschetst van de omgang tussen de beide bevolkingsgroepen, waarin droef stemmende verhalen worden afgewisseld met hoopgevende. De actuele situatie - de Dag van het Jodendom indachtig - behoort tot de laatste categorie.
Een en ander wordt ingebed in enkele algemeen verklarende items.

De expositie maakt deel uit van een uitgebreider programma van de Raad van Kerken. Naast de expositie is er wekelijks op zondag een lezing over een thema dat een directe relatie heeft met deze dag zoals het Poerimfeest, de Auschwitz-herdenking, de Februaristaking.  
Een publicatie, in de vorm van een waardevol boek, zal de tentoonstelling begeleiden en een blijvend document zijn over het thema.

Verlopen

Datum en tijden

12 januari tot 28 februari 2018, tijdens openingstijden van Bibliotheek Tilburg Centrum

Locatie

Bibliotheek Tilburg Centrum, Koningsplein 10, 5038 WG Tilburg

Geplaatst door

Raad van Kerken

Zoeken op Erfgoed Tilburg