​ Nieuw boek over de wijken Zorgvlied, De Reit en De Blaak

Door Historicus Ronald Peeters 6 november 2020
Boek
Knipsel
Foto: Kinderen uit Zorgvlied op weg naar de St. Thomasschool. Foto ca. 1955. (Coll. Chris Weenen)​

‘Zorgvlied, De Reit en De Blaak’ is het vijfde deel van de succesvolle reeks buurtboeken, geschreven door Ronald Peeters. Het boek legt de nadruk op het gebied dat ruwweg omsloten wordt door de spoorlijn Tilburg-Breda, Ringbaan-West, A58 en Oude Warande, met een uitstapje naar de landgoederen in het westelijk gelegen buitengebied.

Meer dan honderd jaar geleden was dit stadsdeel in het zuidwesten van Tilburg nog een landelijk gebied met enkele waterlopen, vennetjes, veel akker- en weilanden en hier en daar wat boerderijen. In 1826 werd de Bredaseweg in dit gebied aangelegd en in 1863 doorsneed de spoorlijn Tilburg-Breda het gehucht de Reit. De statige wijk Zorgvlied werd vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw aangelegd; het Burgemeester Van de Mortelplein en de straten ten zuiden daarvan richting Baroniebaan in de jaren vijftig. Ten noorden van de Bredaseweg ontstond vanaf de jaren zestig de wijk de Reit. De uitbreiding van de stad met de wijk de Blaak, ten zuiden van de Baroniebaan, werd vanaf de jaren zeventig aangelegd. 

Het bijzondere boek geeft in ruim 330 foto’s een mooie beeldcollage van de vroegste geschiedenis en de ontwikkeling van de wijken in de negentiende en twintigste eeuw. Het toont fraaie straatgezichten en bekende gebouwen. Het alledaagse leven met kerk, school, verenigingen, bedrijvigheid, en ook de donkere oorlog en vrolijke bevrijding komen ruimschoots in beeld. De foto’s zijn te dateren tot ongeveer de eeuwwisseling. Velen daarvan zijn afkomstig uit particuliere collecties. Dat maakt het boek zo bijzonder. 


Het 184 pagina’s dikke boek ‘Zorgvlied, De Reit en De Blaak’ is het tweede deel in de serie ‘013BOEK’ van uitgeverij De Tilburgse Binding en het is vanaf 21 november voor € 22,50 verkrijgbaar in de boekhandel.

Op de foto:
De kinderen uit Zorgvlied gingen naar de St. Thomasschool aan de Ringbaan-West en werden geholpen om de gevaarlijke ringbaan over te steken. Deze situatie kwam ten einde toen in de nieuwe Petrus- en Paulusparochie de St. Christoffelschool klaar was (geopend in 1957). Foto ca. 1955. (Coll. Chris Weenen)

Geplaatst door

Historicus Ronald Peeters

Zoeken op Erfgoed Tilburg