Derde editie Erfgoed Magazine Tilburg richt zich op 'de gouden eeuw' van Tilburg

Door Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed 3 december 2021
Publicatie
Omslag Erfgoed Magazine Tilburg 2022 3

Op 16 december 2021 verschijnt de derde aflevering van jaargang 2021 van het Erfgoed Magazine Tilburg. Deze keer staat de 19e eeuw centraal. Veel artikelen zijn afkomstig van partners van Erfgoed Tilburg.

De periode tussen het begin van de 19e en het begin van de 20ste eeuw kan je toch wel met recht de 'gouden eeuw' van Tilburg noemen. Meestal proberen we in dit tijdschrift ook aan onderwerpen van daarvoor aandacht te besteden, en ook de naoorlogse jaren van de 20ste eeuw blijven meestal niet onbelicht. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we deze keer in die opzet echter nauwelijks zijn geslaagd. Bijna zonder uitzondering gaan alle artikelen nu over (een deel van) de glorietijd van de stad.


De artikelen van Petra Robben, Teuntje van de Wouw en Luud de Brouwer hebben alle drie een aspect van het welbekende 'Rijke Roomsche Leven' als onderwerp. Robben schrijft over het honderdjarige Heilig Hartbeeld op de Heuvel en De Brouwer over zijn jonggestorven heeroom, Van de Wouw belicht het verdwenen beroep van de 'suisse'.
De stedelijke textielgeschiedenis mag ook nu niet ontbreken. In haar artikel over de 'BEKA-broers' Van den Bergh doet gemeentearchivaris Yvonne Welings een tragische broedertwist uit de doeken. Ook Ton Wagemakers stelt in 'Wolkat, het verleden was de toekomst' op een verrassende manier de Tilburgse textiel centraal. 

Verder in dit tijdschrift een bijdrage over sportgeschiedenis (Henk van Doremalen over de Willem II-jubileumboeken) en een boekhistorische verkenning (door Ronald Peeters) over de leden van de familie Van Gemert. Over 110-jarige, maar nog immer actieve, erfgoedvereniging Heemschut schrijft Miriam van den Dries. Traditioneel sluiten we ook nu af met Tilburg KORT.
Twee artikelen (*) zijn een samenvatting van grotere en geannoteerde artikelen die geplaatst zijn op de website www.historietilburg.nl 

Inhoud van dit nummer:

  • Miriam van den Dries: “Meer dan alleen redden en behouden”. 110 jaar Erfgoedvereniging Heemschut
  • Ronald Peeters: De Tilburgse boekverkopers, drukkers en uitgevers Van Gemert, 1805-1844. Een boekhistorische verkenning (*)
  • Petra Robben: 1921-2021 Honderd jaar H. Hartbeeld op de Heuvel. Hulde aan de Koning der Eeuwen
  • Yvonne Welings: Een tragische broedertwist in de Tilburgse textielindustrie
  • Teuntje van de Wouw: Eerbied in Gods huis. Tilburg in beeld: Het verdwenen ambt van de suisse
  • Ton Wagemakers: Wolkat, het verleden was de toekomst … 
  • Henk van Doremalen: ‘…met je beroemde kleuren’. Voetbalclub Willem II en de jubileumuitgaven
  • Luud de Brouwer: Mijn Heeroom: Mathieu de Brouwer (*)
  • Tilburg kort: Tilburg signalement XCIX / Luc Brants wint Lanciersprijs 2021 / Het nieuwe ritme van Tilburg / Tussen Goirke, Hoestraat, Groeseind en Veldhoven / Koning Willem II en Tilburg. Een wandeling en meer

Nooit verstoken blijven van Tilburgse historie? Verwen jezelf en neem een abonnement op het Erfgoed Magazine Tilburg. Een ander verwennen kan uiteraard ook!

Geplaatst door

Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed

Zoeken op Erfgoed Tilburg