De ‘Tilburgsche mijmeringen’ van Elise van Calcar

Door Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed 3 mei 2022
Boek
Omslag Elise Van Calcar Detail

‘[…] ik stapte in de diligence en ik stapte uit de diligence. – Schemering verbergde akker en heide, die zich langs den eentoonigen weg uitstrekken […] tot dat men in het stikdonker, dat intusschen over Tilburg was gedaald, hier en daar een vonkje zag gloeijen, dat bij het naderen eene lantaarn scheen te zijn.’

Zo begon de romanschrijfster, pedagoge en feministe Elise van Calcar-Schiotling (1822-1904) in het najaar van 1850 aan haar reis van Breda naar Tilburg op weg naar haar vriend en letterkundige dominee dr. G.D.J. Schotel. Over dit bezoek zou zij in 1851 een curieus boekwerkje publiceren: ‘Tilburgsche mijmeringen’.

Dit zeldzame boekje is nog maar nauwelijks in bibliotheken terug te vinden. Reden voor de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed om het exemplaar uit de collectie van Regionaal Archief Tilburg opnieuw in facsimile uit te geven, voorzien van achtergrondgegevens, uitleg over mensen en locaties die zij in het boekje beschrijft, een korte schets van Tilburg in 1850 en dit alles bovendien voorzien van vele toelichtende illustraties. ‘De Tilburgsche mijmeringen van Elise van Calcar’ verschijnt op 25 mei 2022 ter gelegenheid van 40 jaar ‘Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur’ / ‘Erfgoed Magazine Tilburg’.

Ronald Peeters, ‘De Tilburgsche mijmeringen van Elise van Calcar. Een romanschrijfster, pedagoge en feministe bezoekt Tilburg in 1850’.
Uitgave van Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed. Tilburgse Historische Reeks 21
ISBN/EAN: 978-90-74418-21-8, 144 blz., gebonden in hardcover, € 22,50.

Geplaatst door

Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed

Zoeken op Erfgoed Tilburg