Symposium 'Spoorzone en Museumkwartier. Verleden, heden en toekomst'

Door Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed 3 mei 2022
Symposium
Bestuur Erfgoed01
Foto: Bestuur Stichting tot Behoud Tilburgs Cultuurgoed in 2021. Foto: Jan van Oevelen

Dit jaar gaat het Erfgoed Magazine Tilburg (voorheen Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur) zijn 40e jaargang in. Om dit te vieren organiseert de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed op woensdag 25 mei 2022 een symposium onder de titel: Spoorzone en Museumkwartier. Verleden, heden en toekomst.

De geschiedenis van het blad in een notendop
Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur verscheen voor het eerst in juli 1983. Het is daarmee op dit moment het langst verschijnende tijdschrift in Tilburg. De redactie werd toen gevormd door Ronald Peeters, Rob van Putten en Ton Wagemakers (van 1983 tot 1987). Later traden Henk van Doremalen (van 1987 tot 2013), Jeroen Ketelaars (2006-2018), Astrid de Beer en Sander van Bladel (beiden sinds 2014) toe tot de redactie.

Met ingang van jaargang 39 (2021) is niet alleen de vormgeving drastisch veranderd maar ook de inhoudelijke formule. Sinds enkele jaren is de community Erfgoed Tilburg actief onder de inspirerende coördinatie van Stadsmuseum Tilburg. Het tijdschrift Tilburg kreeg een nieuwe naam: Erfgoed Magazine Tilburg, waarmee het meteen ook een ‘lijfblad’ kan gaan worden voor de vele erfgoedorganisaties die Tilburg rijk is.

Sprekers op het symposium
Als sprekers treden op 25 mei aan: Esmah Lahlah, wethouder van (o.a.) Arbeidsparticipatie, Monica Dütting, archeologe, Edwin van Renterghem, stedenbouwkundige en Camiel Berns, restauratiearchitect.

Het symposium wordt gehouden bij Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2 in Tilburg.
Aanvang: 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur. Het symposium zal rond 16.00 uur afgelopen zijn. Daarna is er een borrel.

Aanmelden
Aanmelden voor het symposium kan door een mail te sturen naar info@historietilburg.nl. Vergeet niet je naam en (e-mail)adres te vermelden en met hoeveel personen je komt.
Er is plaats voor 100 deelnemers. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Bij overschrijding wordt je op een wachtlijst geplaatst.

Lees meer over de Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed

Verlopen

Datum en tijden

Woensdag 25 mei van 13.30 tot 16.00 uur. Inloop vanaf 13.00. Er wordt afgesloten met een borrel.

Locatie

Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2 Tilburg

Contact

info@historietilburg.nl

Meer informatie

Stuur een mail naar info@historietilburg.nl

Geplaatst door

Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed

Zoeken op Erfgoed Tilburg