Archeologie in Tilburg: opgraving Oude Markt

Door Gemeente Tilburg 23 augustus 2023
Nieuws
Opgraving Oude Markt Aug 2023
Foto: Informatiebanier bij opgraving Oude Markt, augustus 2023

​Maandag 21 augustus 2023 is fase 1 van het archeologisch onderzoek op de Oude Markt gestart. Aanleiding vormt de aanleg van het nieuwe Stadsforum en in dat kader de herinrichting van de Oude Markt. Het is de eerste keer dat wordt opgegraven in het centrum van Tilburg.

De Oude Markt bij de Heikese Kerk en de omgeving daarvan vormt volgens historici de omgeving waar het oudste middeleeuwse deel van de huidige stad is ontstaan. Waarschijnlijk is de Heikese kerk gesticht rond 1200 in een gebied dat eigendom was van de toenmalige heren van Tilburg. Dit is dus een bijzonder plek voor de vroegste geschiedenis van Tilburg waarover maar weinig bekend is. De verwachting is dat in de ondergrond van de Oude Markt archeologisch informatie over deze vroege periode aanwezig is.

Voorlopig worden twee delen van de Oude Markt onderzocht. Eén werkput ligt naast de kerk en is bedoeld voor het onderzoek naar de middeleeuwse begravingen op het kerkhof. Een tweede opgravingsput ligt aan de andere zijde van de Oude Markt en is bedoeld om oudste middeleeuwse bewoning te onderzoeken, en de bebouwing rond het historische marktplein.

De resultaten van de eerste twee dagen van de opgraving zijn wisselend. Ronduit teleurstellend is dat bleek dat in de opgravingsput bij de kerk het historische grafveld volledig is verstoord door de aanleg van rioleringen, kabels en leidingen. Hier is dus geen archeologische informatie meer aanwezig. De vraag is nu of dat dit ook het geval is in andere delen van de historische begraafplaats.

Gelukkig bleken in de tweede opgravingsput de archeologische resten minder verstoord. Daar zijn niveaus vanaf de 13e eeuw aanwezig en is ook een middeleeuwse waterput gevonden. En verrassend ook een vroege begraving die waarschijnlijk buiten het kerkhof ligt. De komende tijd worden deze eerste resultaten verder onderzocht.

Volgens planning duurt deze eerste fase van de opgraving twee tot drie weken. Bouwdoeken op de hekken geven geïnteresseerden en passanten achtergrondinformatie over het project en naarmate het onderzoek vordert ook actuele informatie over de voorlopige resultaten De komende weken wordt steeds op donderdagmiddag om 15.00 uur ter plekke een toelichting gegeven over de opgraving.

Geplaatst door

Gemeente Tilburg

Zoeken op Erfgoed Tilburg