Workshop storytelling kloosters en kloosterlingen

Door TijdLab 14 april 2021
Workshop
Kloosterjaar 1 Lr
Foto: Detail van Ons Koningsoord. Foto: Roozen –Van Hoppe

Herinneringen aan kloosters of kloosterlingen? 2021 is uitgeroepen tot het Kloosterjaar, waarin we verhalen vertellen over het religieuze leven in Noord-Brabant. Hoe hebben de kloosters onze samenleving beïnvloed? Wat weten we van het verleden en heden? En wat is de toekomst van de kloosters? In Tilburg waren er talloze kloosters en er moeten dan ook volop verhalen te vertellen zijn.

De kloosterlingen, de fraters en paters, nonnen en zusters gaven les op de scholen, waren actief in de zorg en beïnvloedden zelfs de vrijetijdsbesteding, zoals in het verenigingsleven. Dat deden ze tot en met de jaren zestig. Daarna zette de ontkerkelijking in en namen leken het werk van de religieuzen over.


Programma van workshop storytelling

Het TijdLab (Bibliotheek LocHal en Stadsmuseum Tilburg) ondersteunt het kloosterjaar en ontwikkelt in voor- en najaar een programma hierover. Een van de programmaonderdelen is een driedelige online workshop ‘storytelling’. De deelnemers schrijven een verhaal vanuit een persoonlijke ervaring of aan de hand van een interview. De verhalen gaan over herinneringen aan een klooster of over fijne en minder goede ervaringen, over de lessen die een kloosterling gaf of over bezoeken op zondag aan een tante zuster, ome broeder of heeroom. Alle verhalen zijn welkom, mits deze gaan over een of meerdere kloosters in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout of Biezenmortel.

Naast dat het TijdLab gelegenheid biedt om deze persoonlijke verhalen te schrijven, is er een tweede vraag of opdracht, namelijk om een bijdrage te leveren aan de verhalenwebsite Geheugen van Tilburg. Deze bijdrage is korter en beknopter dan het persoonlijke verhaal omdat het slechts circa 300-500 woorden bevat. De verhalenwebsite die al sinds 2008 in gebruik is, en wordt gevuld door de Tilburgers zelf, groeit gestaag met nieuwe verhalen. Vanwege het kloosterjaar 2021 voegt het TijdLab er graag een nieuwe serie aan toe. Daarbij zullen de verhalen in het najaar gepubliceerd worden op de website van het TijdLab.

De eerste twee workshops worden begeleid door medewerkers van Erfgoed Brabant. Tijdens de eerste bijeenkomst zetten de begeleiders het doel van de workshop uiteen en geven uitleg over het begrip ‘storytelling’. Aan de hand van een voorbeeldverhaal doorlopen de deelnemers vijf stappen. Vervolgens krijgen de deelnemers uitleg over het ophalen van verhalen en de toepassing van de techniek storytelling. Met een voorbeeldverhaal als oefening tijdens de workshop, krijgen de deelnemers huiswerk mee om thuis het persoonlijke verhaal uit te werken. In de tweede bijeenkomst vindt de bespreking van de eigen verhalen plaats. Na feedback op elkaars werk kan de deelnemer het verhaal thuis compleet maken. Ter voorbereiding op de derde en laatste (digitale) bijeenkomst bereidt de deelnemer een verhaal voor het Geheugen van Tilburg voor. De deelnemer gaat alvast op zoek naar een of meer begeleidende foto’s. In de laatste bijeenkomst vindt een bespreking plaats van de definitieve verhalen en de korte verhalen voor het Geheugen van Tilburg.

Praktische informatie

Data Woensdagochtend 12 mei, 2 juni en 23 juni

Tijd Van 10.00 tot 12.30 uur

Locatie We gaan uit van digitale bijeenkomsten via Teams of Zoom

Kosten Gratis

Aanmelden Per mail naar info@stadsmuseumtilburg.nl

Verlopen

Datum en tijden

Woensdagochtend 12 mei, 2 juni en 23 juni, van 10.00 tot 12.30 uur

Locatie

Locatie We gaan uit van digitale bijeenkomsten via Teams of Zoom

Meer informatie

Deelnemen is kosteloos. Aanmelden via info@stadsmuseumtilburg.nl

Geplaatst door

TijdLab

Zoeken op Erfgoed Tilburg