Symposium 'De Kracht van Nazaten'

Door Comité 30 juni - 1 juli Tilburg 7 december 2023
Symposium
Slavernijmonument
Foto: Slavernijmonument in Tilburg. Foto: Alessandra Mignardi

Zaterdag 16 december vindt in Seats2meet, de glazen zaal van de LocHal in Tilburg, een serie lezingen en gesprekken plaats in het kader van het slavernijverleden. Eén van de sprekers is Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden- en erfenis. Het NiNsee realiseerde in 2002 de oprichting van een nationaal slavernijmonument in Amsterdam. In 2021 kreeg ook Tilburg een dergelijk monument.

Jongstleden 2 december ondertekende Nooitmeer de bijschrijving van Ketikoti in de Inventarislijst Immaterieel Erfgoed Nederland. Deze positieve ontwikkelingen zouden nooit gebeurd zijn zonder de kracht en voortdurende inzet van nazaten van tot slaaf gemaakten. Maar om de doorwerking van het slavernijverleden -die zo diep verankerd zit in zwart en wit- écht te doorbreken is meer nodig. Comité 30 juni-1 juli Tilburg organiseerde hierover in november 2023 een cursus waarvan dit symposium het sluitstuk is. Lokale comités en stichtingen hebben een belangrijke rol om die genoemde doorbraak dichterbij te brengen, eerst op individueel, daarna op maatschappelijk nivo. Maar wat komt daar precies bij kijken? En hoe denken de cursisten die hebben deelgenomen aan de cursus ‘Doorwerking Doorbreken’ hier zelf over?

Symposium

Wanneer: Zaterdag 16 december, 13:30 – 16:30 uur

Waar: Seats2Meet = de glazen zaal in de LocHal, Burg. Brokxlaan / Spoorzone, achterzijde CS

Aanmeldenvia deze link. De toegang is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Programma:

13:00 uur Inloop

13:30 uur Aanvang symposium

  • – Ceremoniële opening ‘De Kracht van Water’ (Atratori & N’gutete)
  • – Welkomstwoord ‘The Decade’ (Carla Mohammed)
  • – Inleiding ‘Doorwerking Doorbreken’ (Kofi Ogún)
  • – Dialoog-statafels (koffie en thee)
  • – Muzikaal intermezzo (Los Bandidos)
  • – Lezing ‘Hoe NiNsee helpt doorbreken’ (Linda Nooitmeer)
  • – Key Note ‘De Kracht van Nazaten’ (Kofi Ogún)
  • – Slotwoord (Carla Mohammed)
  • – Borrel

16:30 Einde symposium

Keynote speaker Kofi Ogún

Linda Nooitmeer, vz. NiNsee

Toelichting

De doorwerking, een veel gehoord begrip. Het gaat over de gevolgen van slavernij en kolonialisme die nog altijd zichtbaar zijn in het leven van nazaten aan beide kanten van de geschiedenis. Hoe gaan zwart en wit om met dit verleden? Waaruit of waarin bestaat voor hen die doorwerking? Hoe zien we dat terug in de zelfbeelden en de interactie tussen zwart en wit? Hoe gaan we dit doorbreken?

Het symposium wordt geopend in Afrikaanse stijl. De ceremoniële opening is in handen van Atratori en N’gutete. Ze laten ons kennismaken met de betekenis en de kracht van water. Carla Mohammed, voorzitter van Comité 30 Juni-1 Juli Tilburg, vertelt ons hoe het VN-beleid van ‘The Decade’ helpt om Afrikanen in de diaspora weer in hun kracht te zetten. Hoofdspreker van de dag is Kofi Ogún. Hij begint met een inleiding op het thema doorwerking doorbreken. Wat is doorwerking en waarom moet het doorbroken worden? Hij presenteert enkele nieuwe feiten en gezichtspunten op het thema. De aangereikte inzichten bespreken we tijdens de dialoogstatafels. We doen dit aan de hand van enkele vragen die ingaan op onze denkbeelden en ervaringen. En welke mogelijke doorbraken zien we voor onszelf?

Linda Nooitmeer zal spreken over hoe NiNsee wil bijdragen aan het doorbreken van de doorwerking. Wat is daarin in de rol van de lokale comités? In de keynote die daarop volgt gaat Kofi Ogún in op de kracht van nazaten die hebben geleid tot o.a. erkenning van het slavernijverleden, nationale herdenking en officiële excuses. En welke krachten hebben we als gemeenschap om nog meer doorbraken in doorwerking te realiseren? Hoe denken de deelnemers aan de cursus ‘Doorwerking Doorbreken’ hierover? Het slotwoord is in handen van Carla Mohammed. Ze neemt ons mee in de opbrengst van de dag en geeft een vooruitblik waarin we samen verder werken aan doorbraken.

Sprekers & Artiesten:

Atratori; verteller, dichter en muzikant in Afrikaans cultureel erfgoed.

N’gutete Chacuchaamba; priesteres en expert in Afrikaanse rituelen.

Carla Mohammed; voorzitter Comité 30 Juni-1 Juli Tilburg en medeorganisator van het symposium ‘De Kracht van Nazaten’ en initiatiefnemer van de cursus ‘Doorwerking Doorbreken’.

Drs. Kofi Ogún; motivational speaker, deskundige persoonlijke ontwikkeling en sociaaleconomische vraagstukken Afrikanen in de diaspora. Cursusleider ‘Doorwerking Doorbreken’. Voorzitter Ojise Network.

Linda Nooitmeer, BSc; voorzitter Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Coördinator comités 30 Juni-1 Juli

Los Bandidos; trio in Caraïbische muziek

Meld je nu aan via deze link:  Aanmelden symposium (met je Google account)

Graag tot ziens !!!

Verlopen

Datum en tijden

Zaterdag 16 december, 13.30 - 16.30 uur

Locatie

Seats2Meet, in de glazen zaal in de LocHal, Burg. Brokxlaan 1000, Tilburg

Meer informatie

Graag van te voren aanmelden om deel te nemen

Geplaatst door

Comité 30 juni - 1 juli Tilburg

Zoeken op Erfgoed Tilburg