Op 1 juli wordt het Tilburgs monument voor het slavernijverleden onthuld

Door Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst Tilburg 22 juni 2022
Nieuws
Slavernijmonument Donotext 12
Foto: Ontwerp van het slavernijmonument van duo Dedden en Keizer

Op vrijdag 1 juli 2022 vindt op het Burgemeester Stekelenburgplein (noordzijde station bij Plan-T) de officiële Tilburgse herdenking plaats van de Nederlandse afschaffing van de Trans-Atlantische slavernij. We herdenken dan dat het 159 jaar geleden is dat de slavernij formeel ten einde kwam in Suriname en op de toenmalige Nederlandse Antillen.

Veel sporen van kolonisatie en slavernij zijn nog aanwezig in onze samenleving. Een stap vooruit in de maatschappij is dat het kabinet institutioneel racisme heeft erkend in de toeslagenaffaire. Actueel is ook het etnisch profileren door de politie en de vormen van racisme bij de politie die zijn blootgelegd in de documentaire ‘De Blauwe Familie’. 

De gemeenteraad vroeg zich onlangs  af hoe het kan dat in de inclusieve stad Tilburg studentenkamers worden aangeboden voor ‘Dutch only’. Keti koti betekent meer dan de gebroken ketenen om de handen en voeten van tot slaaf gemaakten. De ketenen van mensen die op basis van hun kleur in achterstand gehouden worden, moeten immers nog verbroken worden van de systemen die dit bewust of onbewust in stand houden. Blijvende publieke aandacht is daarom noodzakelijk. De gemeente Tilburg doet dit door het plaatsen van het eerste slavernijmonument in Brabant!

Het monument zal onthuld worden door burgemeester Theo Weterings en Commissaris van de Koning Ina Adema. Naast traditionele en ceremoniële bijdrages zoals het plengoffer zal o.a. schrijfster Cynthia McLeod spreken, is er een interview met de makers van het monument, treden de Surinaamse dansgroep Josè Tojo Kula en de Antilliaanse Anastasia Larmonie op. Ook zal de winnaar van de essaywedstrijd onder Tilburgse scholieren zijn/haar voordracht met als
thema racisme en slavernijverleden presenteren. Ceremoniemeester is Dave Ensberg.

Iedereen is van harte welkom bij deze bijzondere plechtigheid. De herdenking begint om 19.30 uur. Inloop is vanaf 19.00 uur. Verwacht wordt dat het programma tot 21.00 uur duurt. De Tilburgse herdenking wordt voor de vijfde keer georganiseerd door de Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst Tilburg. Deze stichting organiseert ook dit jaar activiteiten over het slavernijverleden, racisme en verdraagzaamheid.

De herdenking wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. de gemeente Tilburg, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis en de bibliotheek Midden-Brabant.

Geplaatst door

Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst Tilburg

Zoeken op Erfgoed Tilburg