Lezing Koloniaal verleden van Noord-Brabant

Door Erfgoed Brabant Academie 2 oktober 2020
Webinar
Tlb023000227 001
Foto: Collectie Regionaal Archief Tilburg | Multivision & Partners (1990)

In het najaar van 2020 organiseert Erfgoed Brabant weer vier erfgoedcolleges. Petra Robben, stadsconservator van Stadsmuseum Tilburg, praat in één van de colleges over Koloniaal verleden van Noord-Brabant.

Tijdens deze erfgoedcolleges bekijken we, aan de hand van vier erfgoedthema’s, hoe in- en uitsluiting van bepaalde groepen mensen in Brabant heeft plaatsgevonden. Welke rol spelen en speelden niet-overheidsinstellingen in armoedeverlichting? Wat betekende en betekent het om als arbeidsmigrant in Brabant te werken? Hoe zit het met de vrouwelijke stem in de geschiedschrijving van Brabant? En welke sporen laat het koloniaal verleden van Brabant na in het erfgoed van onze provincie? Deze thema’s belichten we telkens vanuit de geschiedenis en vanuit de actualiteit. 

Petra Robben, stadsconservator van Stadsmuseum Tilburg geeft 29 oktober een online lezing.

'Koloniaal verleden in Noord-Brabant'

Het erfgoed van het koloniale verleden en slavernijverleden van Nederland wordt de laatste jaren kritisch onder de loep genomen en de discussie over hoe we hier mee omgaan is actueler dan ooit.

In dit college verkennen we hoe Brabant verweven was met het koloniale systeem. Soms ging het letterlijk om verweving, bijvoorbeeld in het geval van de textielproducten van Vlisco. Deze verweving had niet alleen te maken met uitbuiting en verrijking, maar ook met culturele toe-eigening van het verhalenerfgoed van Afrika. Schrijver en sociaal commentator Munganyende Hélène Christelle vertelt over deze toe-eigening van cultureel erfgoed van Afrika in Vlisco Dutch Wax

Het aangescherpte debat over het koloniale verleden heeft ook gevolgen voor hoe we tegen de representatie van historische personen uit dit verleden aan kijken. Personen die eens als ‘helden’ van het koloniale verleden werden gezien worden nu figuurlijk en soms ook letterlijk van hun voetstuk gehaald. Ook het standbeeld van de Tilburgse missionaris Peerke Donders staat al een tijd ter discussie. Drs. Petra Robben (Cultuurwetenschapper en conservator Stadsmuseum Tilburg) vertelt hoe de waardering van dit standbeeld gedurende honderd jaar sterk veranderde.

Praktische informatie 

Vanwege Covid-19 biedt Erfgoed Brabant de colleges online aan. Ook tijdens de online colleges kunt u uw vragen aan de sprekers stellen.  

Overige data en tijden uit de serie lezingen  

24 september 2020, 15:00-16:30: 'Arbeidsmigratie'  

29 oktober 2020, 15:00-16:30 uur: 'Koloniaal verleden in Noord-Brabant'  

25 november 2020, 15:00-16:30 uur: 'Gender en geschiedschrijving'  

17 december 2020, 15:00-16:30 uur: 'Armoede in Brabant'  

De kosten zijn €5,- per college. 
U kunt zich aanmelden voor een of meerdere colleges door een mail te sturen naar info@erfgoedbrabant.nl, onder vermelding van het aantal colleges waaraan u wilt deelnemen, uw naam, uw mailadres en uw postadres. U krijgt vervolgens een ontvangstbevestiging met informatie over het bijwonen van het college. De factuur ontvangt u in een aparte mail.

Verlopen

Datum en tijden

29 oktober van 15.00 tot 16.30 uur

Locatie

online

Meer informatie

Aanmelden kan per mail naar info@erfgoedbrabant.nl, onder vermelding van het aantal colleges waaraan u wilt deelnemen, uw naam, uw mailadres en uw postadres.

Geplaatst door

Erfgoed Brabant Academie

Zoeken op Erfgoed Tilburg