Eerste nummer van 2023 van Erfgoed Magazine Tilburg

Door Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed 30 maart 2023
Publicatie
Erfgoed Magazine April 2023 Halima
Foto: Halima el Hajoui-Özen in het Verhalenkabinet - Foto: Jan Stads

Op 18 april 2023, de Verjaardag van Tilburg, verschijnt de eerste aflevering van jaargang 2023 van Erfgoed Magazine Tilburg.

In dit nieuwe nummer lees je weer veel interessante artikelen over het erfgoed van Tilburg. Hieronder geven we kort een aantal artikelen weer.

In het politiearchief van Tilburg zijn tientallen verhalen te vinden als ‘stille getuigen’ van een tijd waarin vrouwen geen zelfbeschikkingsrecht over hun eigen lichaam hadden. Sterre Schlink gebruikte ze als bron om de criminele abortuspraktijken in het midden van de twintigste eeuw te onderzoeken.

In dit magazine ook twee andere artikelen waarin de Tweede Wereldoorlog centraal staat. Inmiddels liggen er in Tilburg - verspreid over de stad - 54 zogenaamde struikelstenen. De eerste werden in 2010 gelegd in de Dapperstraat. Rob van Putten besteedt in zijn artikel aandacht aan de struikelstenen die in november 2022 werden gelegd voor Jaap van Leer en Bernard en Emanuel Kellerman.
Ton Wagemakers stelt in zijn artikel het bestaande beeld over de textielstaking in april-mei 1943 bij; het protest was breder dan tot nu toe gedacht.

De familiegeschiedenis van veel Tilburgers is verweven met de (textiel-)industrie in de stad. Dit geldt ook voor de familie van Ingrid Janssens. In haar bijdrage maakt ze op een mooie manier gebruik van wat haar moeder haar weet te vertellen over haar beroep als ‘stopster’.
Van uit een zelfde persoonlijke invalshoek beschrijft Halima el Hajoui-Özen het relaas van haar vader Amar. Hij verhuisde begin jaren zeventig van Marokko naar Nederland om in de steenfabriek van Udenhout als gastarbeider aan de slag te gaan.

Met de overige bijdragen brengen we andermaal de variatie aan die u van ons gewend bent. Martin van der Waals schrijft over een oudere broer van Mathieu Kessels. Deze ‘maestro’ Jos Kessels verliet zijn thuisstad om kapelmeester te worden in het Centraal-Amerikaanse land El Salvador.
Teuntje van de Wouw geeft met Jantjes Eerste Levensjaren een intiem inkijkje in een Tilburgse kraamtijd anno 1922. Zij put hiervoor uit de collectie van Regionaal Archief Tilburg.

Meer informatie

Wil jij het blad ook ontvangen?

Geplaatst door

Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed

Zoeken op Erfgoed Tilburg