​ Spectaculaire plechtigheid om verzetsmensen te eren met een straatnaam

Door Gemeente Tilburg 19 september 2018
Nieuws
Fraans En Ikke

Op 18 september 2018 vond op de bouwplaats bij de hoek Lage Witsiebaan en Ringbaan West een bijzondere plechtigheid plaats, waarbij vier verzetshelden worden geëerd met een straatnaam. Op deze voormalige locatie van het Vakcollege (voorheen LTS De Westhoeve) worden een buurtwinkelcentrum en 88 appartementen in de sociale huursector gerealiseerd.

Het nieuw te realiseren buurtwinkelcentrum - start bouw medio oktober 2018 - betreft de verplaatsing van de winkeliers die thans gevestigd zijn op het nabijgelegen Bernardusplein. De appartementen in de sociale huursector zullen naar verwachting eind 2020 worden opgeleverd. De aanstaande realisatie van dit omvangrijke woon- en winkelproject is door de straatnaamcommissie van de gemeente Tilburg aangegrepen om bovengenoemde verzetshelden, die veel voor de stad Tilburg hebben betekend, ook te eren met een straatnaam. Herdenken is immers niet alleen stilstaan bij wat er gebeurd is, maar ook om te onthouden voor het heden en de toekomst.

Tijdens de plechtigheid werden in het bijzonder Barend Busnac, Albert Meintser, Joop de Jong en Frans van Spaendonck herdacht en na 74 jaar geëerd met een straatnaam op deze locatie:
- Barend Busnacstraat
- Albert Meintserplein
- Joop de Jongstraat
- Frans van Spaendonckplein

Achtergrondinformatie
Wie waren die vier verzetshelden en waarom wordt nu een straatnaam naar hen vernoemd ? In de Loonse en Drunense duinen bij Bosch en Duin, waar nu aan het rolstoelpad een prachtig monument staat,  zijn op 26 mei 1944 veertien verzetsmensen gefusilleerd, waaronder zes van de Tilburgse verzetsgroep. Drie van hen, die geboren en getogen Tilburgers waren, hebben in het verleden in de verzetsheldenbuurt een straatnaam gekregen. Het betreft Harry Verbunt, Wim Berkelmans en Rob van Spaendonck. De overige drie, niet afkomstig uit Tilburg, kregen toentertijd geen straatnaam en dit verzuim wordt  nu alsnog rechtgezet. Het betreft Barend Busnac en Albert Meintser, beiden afkomstig uit Amsterdam en Joop de Jong uit Doorn.

De beruchte Tilburgse politieagent Piet Gerrits had al meer dan 200 joden opgepakt. In het huis van bewaring in Tilburg had hij een joods echtpaar opgesloten en hun persoonsbewijzen in Den Haag opgevraagd om deze te controleren op authenticiteit. Het echtpaar had valse papieren gekregen van de Tilburgse verzetsmensen. Dit zou zeker uitkomen en dat zou het einde betekenen van de Tilburgse verzetsgroep. Daarom werd een plan gemaakt om Gerrits te liquideren. Albert Meintser en Barend Busnac waren hierbij betrokken, maar het plan mislukte jammerlijk. Zij werden gearresteerd en ook de anderen moesten onderduiken. Joop de Jong zorgde voor onderdak. Helaas werden zes mannen opgepakt en bij Bosch en Duin gefusilleerd. Hun lichamen zijn helaas nooit gevonden.

De vierde verzetsheld die ook een straatnaam krijgt, is Frans van Spaendonck. Hij is de jongere broer van Rob van Spaendonck die op 26 mei 1944 in de Drunense duinen gefusilleerd werd. In het begin van de oorlog verloofde Frans van Spaendonck zich met Céline Diepen met wie hij in 1943 trouwde. Vervolgens brak er een zeer enerverende tijd aan. Ze brachten het illegale blad Trouw rond en Céline bezorgde bonkaarten aan onderduikers. Ze verschaften onderdak aan gevluchte Franse en Engelse krijgsgevangenen en verstopten wapens. Ook was Frans betrokken bij de bevrijding van Kees Streef, een belangrijke verzetsman van de landelijke Trouwgroep, die gewond in een Kriegslazarett in Den Bosch lag. Uiteindelijk werd Frans op 10 mei 1944 gearresteerd door de gehate NSB-politie-agent
Piet Gerrits, die ook zijn broer Rob opgepakt had.

Frans en Céline kregen een dochter Marie-Colette, die geboren werd toen Frans al door de Duitsers gevangen was genomen. Hij heeft nog wel het bericht ontvangen dat hij vader was geworden, maar heeft zijn dochter nooit kunnen zien. Frans van Spaendonck stierf op 4 maart 1945 in het Duitse gevangenkamp Buchenwald. Net 25 jaar geworden en slechts een paar weken vóór de bevrijding van het kamp.

Frans van Spaendonck gaf zijn leven voor onze vrijheid. Omdat hij in eenzaamheid gestorven is, heeft zijn verhaal niet de aandacht gekregen die het toekomt. Vandaar dat zijn dochter Marie-Colette heel erg ontroerd is dat er nu een straatnaam naar haar vader vernoemd wordt.

Geplaatst door

Gemeente Tilburg

Zoeken op Erfgoed Tilburg