Petitie ‘Hasseltplein beschermd stadsgezicht’

Door Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel 3 februari 2021
Nieuws
1238 F0324
Foto: Hasseltse kapel gefotografeerd door Rien Siers (foto Regionaal Archief Tilburg)

​In Tilburg is begin februari2021 een online-petitie gestart om het historisch Hasseltplein tot beschermd stadsgezicht te verklaren. Vrijwel direct nadat de petitie beschikbaar was gekomen waren er al tientallen ondertekenaars.

 De petitie is een initiatief van drie belanghebbende organisaties: Vereniging Leefbaarheid Hasseltplein, Stichting Behoud Frankische Driehoek Hasseltplein en Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel. 

De wens om het Hasseltplein tot beschermd stadsgezicht te verklaren leeft al veel langer, maar is actueel geworden door nieuwe plannen in de directe omgeving. Hierdoor komt dit kwetsbare gebied dat al tientallen jaren in de verdrukking is, nóg meer onder druk te staan.  

De nieuwe plannen om hotel de Postelse Hoeve te verbouwen tot een studentenverblijf heeft tot een groeiende bezorgdheid geleid in de stad. Een voorbeeld daarvan is een motie die door het CDA in de gemeenteraad van Tilburg is ingediend. Deze motie kan vermoedelijk op zeer brede steun rekenen. De petitie staat overigens los van dit initiatief. De drie organisaties willen hiermee de Tilburgers in de gelegenheid stellen hun mening over het Hasseltplein als beschermd stadsgezicht kenbaar te maken. 

Het Hasseltplein is eeuwenoud. Het heeft de structuur van een zogeheten Frankische Driehoek. Rondom dit plein staan vijf  rijksmonumenten. Een daarvan is de vijf eeuwen oude Hasseltse Kapel. Zowel deze kapel als het Hasseltplein dragen bij aan de identiteit van Tilburg. Tilburg kent al twee beschermde stadsgezichten: de stadskern en het Wilhelminapark/Goirkestraat. De initiatiefnemers hopen door middel van de petitie het Tilburgs gemeentebestuur te bewegen het Hasseltplein als beschermd stadsgezicht aan te wijzen.  

De petitie is hier te vinden.

Geplaatst door

Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel

Zoeken op Erfgoed Tilburg