Open call: Monument slavernijverleden

Door Comité 30 juni - 1 juli Tilburg 19 november 2020
Nieuws
Knipsel
Foto: Slavernijmonument Rotterdam / Foto Wikifrits Wikimedia Creative Commons

De stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst Tilburg en de stichting Comité 30 juni-1 juli Tilburg hebben het initiatief genomen om een herdenkingsmonument voor het slavernijverleden op te richten. Ze worden daarbij ondersteund door de gemeente Tilburg, Kunstloc Brabant en een commissie die voor dit doel in het leven is geroepen. Namens de commissie worden kunstenaars opgeroepen die voor een schetsopdracht in aanmerking willen komen.

Procedure
De commissie begeleidt de realisatie van het monument. De commissie selecteert 3 kunstenaars die een schetsopdracht krijgen. Van deze 3 schetsopdrachten wordt 1 schetsopdracht gekozen voor uitwerking tot een definitief ontwerp.

Financieel
Per schetsontwerp bedraagt de vergoeding 1.500 euro. Voor het definitief ontwerp is 5.000 euro (ex kosten vergunningen) en voor uitvoering is 60.000 euro beschikbaar. Alle bedragen zijn ex btw.

Uitgangspunten
Het ontwerp leidt tot een toegankelijk en meerdimensionaal kunstwerk in de openbare ruimte. Het wordt een integraal onderdeel van een multifunctioneel gebied en heeft de mogelijkheid een QR-code en toelichting te plaatsen.

Het kunstwerk is hoopvol, toekomstgericht en verbindend, maar vertelt ook over gevangenschap en lijden dat tot het verleden dient te horen. Het roept een zintuigelijke ervaring op door bijvoorbeeld: zien; het beleven van ruimte, of juist het gebrek aan ruimte; voelen; beweging en/of geluid.

Trefwoorden: verleden-heden-toekomst; informeren; aanzetten tot nadenken en gesprek; het vertellen van het hele verhaal vanaf de slavenhandel tot vandaag; de weg naar de vrijheid en een gezamenlijke toekomst.

Het kunstwerk dient onderhoudsvriendelijk, veilig en vandalismebestendig te zijn.

Interesse
Stuur voor 20 november een motivatiebrief van maximaal 1 A4 en een link naar je website en cv naar Kunstloc Brabant, liesbeth.jans@kunstlocbrabant.nl. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat je al ideeën of ontwerpen indient.

Geplaatst door

Comité 30 juni - 1 juli Tilburg
Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst Tilburg

Zoeken op Erfgoed Tilburg